L'Associació de Veïns d'Establiments denuncia el tancament dels camins de Can Mallol i Son Berga

dilluns, d’octubre 06, 2008

Un bocí del paisatge d’Establiments està en perill. Dos dels camins que des de temps immemorials uneixen el poble amb Son Espanyol i ses Rotgetes poden esdevenir privats. A les entrades dels camins de Can Mallol i Son Berga s’hi ha instal·lat barreres o alçat obs­ta­cles que gairebé impe­deixen el trànsit de persones i vehicles.
L’Associació ha remès un escrit a l’Ajuntament de Palma per ex­po­sar que a la finca de Can Mallol es fan obres tot i tenir la qua­li­ficació d’Àrea Natural d’Especial Interès i estar protegida pel Pla Territorial de Mallorca. En Camí de Can Mallol és públic i la reixeta ramadera que el delimitava ha estat substituïda per una tanca elèc­trica amb el perill que això suposa per als vianants. Els em­pleats de la finca han manifestat la intenció de tancar el camí al públic.
El passat 29 d’abril, l’Associació féu arribar a la regidora de Cul­tura Patri­moni les seves inquietuds i li lluirà plànols i documents per que aturin el tancament d’aquest dos camins. L’Ajuntament s’ha com­pro­mès ha estudiar el cas.

AUTORIA

Blog independent, transparent i reivindicatiu elaborat per Joan Mas Quetglas. a.v.establiments@gmail.com