PARTICIPA I CONTACTE AMB NOSALTRES

dijous, d’octubre 02, 2008
Si voleu formar part de l'associació, si heu de fer qualque suggeriment, queixa, reclamació, felicitació o voleu expressar la vostra opinió sobre algun tema d'interès, enviau un missatge a la següent adreça:

a.v.establiments@gmail.com

LA SEU DE L'ASSOCIACIÓ ES TROBA A LA PLAÇA DE LA IMMACULADA, 3 D'ESTABLIMENTS. 07010 PALMA · Tel. 660577438

HABITUALMENT, LA JUNTA ES REUNEIX EL DILLUNS DE MANERA ALTERNATIVA A LES 20 H.


1 comentaris:

Me pareix un blog interessant

AUTORIA

Blog independent, transparent i reivindicatiu elaborat per Joan Mas Quetglas. a.v.establiments@gmail.com