Establiments fa arribar a la batlessa de Palma les seves reivindicacions

divendres, de desembre 05, 2008

-
Aina Calvo, batlessa de Palma, va visitar el dijous 4 de desembre Establiments. Després de fer un breu recorregut pel poble que va incloure els centres de salut i de majors, va conversar amb la junta directiva de l’Associació de Veïns i amb les persones que es van reunir a la plaça de la Immaculada.
A la
batlessa l’acompanyava la regidora delegada del districte Nord, Cristina Ferrer. Es va mostrar receptiva pel que fa a les deficiències d’Establiments, especialment en conèixer de primer mà la perillositat de la carretera d’Esporles i la ubicació del centre de salut. A més de la llista de peticions, va rebre les al·legacions que l’Associació de Veïns va formular sobre el PERI i un plànol amb els carrers que no disposen de connexió a la xarxa pública d’aigua potable ni de clavegueram sanitari.


Per veure les fotos de la visita, féu clic aquí


Escrit que l’Associació de Veïns va entregar a la batlessa de Palma


Establiments conserva un traçat i una tipologia rurals. La preservació del seu paisatge i entorn ha de ser profitosa per a tota la ciutat. L’Associació de Veïns és l’entitat més representativa de la gent i concreta les millores que necessita la barriada en els següent punts:

 • Construir una vorera a la carretera d’Esporles per als vianants i un carril per a ciclistes. És la via de comunicació més important i la més perillosa per a les persones. Hi manquen passos de vianants i altres elements (semàfors, bandes, radars) per pacificar el trànsit.
 • Connectar a la xarxa d’aigua potable i clavegueram sanitari a les cases dels camins de la Vela, Can Pau Cella i Can Barceló, del carrer Nou, i d’altres.
 • Respondre a les al·legacions al PERI (Pla Especial de Reforma Interior) presentades per l’Associació de Veïns i a les demandes dels veïns que s’hi van posicionar en contra perquè pot modificar radicalment l’entorn.
 • Aturar la construcció de la nova central elèctrica del Parc Bit.
 • Ubicar el nou centre de salut a Establiments i a prop d’una parada d'au­tobús. L’Associació de Veïns pot suggerir a l’Ajuntament o al Govern Balear alguns solars.
 • Acabar d’unir amb voreres el Col·legi Públic d'Establiments amb la plaça de Rutló.
 • Rehabilitar l’edifici de la plaça de la Immaculada núm. 3 perquè esde­vingui seu permanent de l’Associació de Veïns i d’altres entitats. Es tracta d’un dels indrets amb més història: va ser casa de la vila, escola i centre cultural. Per la seva ubicació i tipologia no hauria de romandre ni tancat ni abandonat.
 • Millorar els accessos i el servei (deficiències tèrmiques i d'excés d' exposició al sol) al nou casal de barri i dotar-lo d’aparcament per a vehicles.
 • Obrir al públic els camins de Son Berga, Can Mallol i el vianant de Sa Coma Freda a l'Escola Pública, tancats recentment. Elaborar un catàleg de camins rurals per impedir-ne el tancament arbitrari.
 • Millorar l’estat de conservació general del cementiri municipal i dotar-lo d’accessos per a les persones discapacitades.
 • Millorar l’enllumenat públic per disminuir la conta­mi­nació lumínica i el consum energètic.
 • Donar prioritat als clubs i esportistes de la zona a l’hora d’emprar el nou poliesportiu cobert.
 • Netejar el jaç del torrent de la Riera.
 • Posar en marxa el repoblament forestal de les pedreres.
 • Suprimir les antenes de telefonia mòbil que incompleixen les orde­nances municipals.
 • Canviar de nom els carrers vinculats al franquisme.AUTORIA

Blog independent, transparent i reivindicatiu elaborat per Joan Mas Quetglas. a.v.establiments@gmail.com