Reunió informativa sobre Emaya: dimarts, 7 d'abril a les 20 h a la casa de la Vila (plaça de la Immaculada, 3, Establiments)

dimarts, de març 31, 2009


 S’hi comentarà la resposta d’Emaya a la demanda de l’Associació de Veïns de connectar a la xarxa d’aigua potable i clavegueram sanitari els carrers de la zona PERI i de la resta d’Establiments

RESUM DE LA TROBADA ENTRE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS D'ESTABLIMENTS I EMAYA 

El passat 19 de març va tenir lloc una reunió entre la presidenta d’Emaya i l’Associació de Veïns d’Establiments. Se li va demanar la connexió a la xarxa d’aigua potable i de clavegeram sanitari dels carrers situats en sòl urbà i dels situats en zona rústica. Inicialment, la resposta va ser negativa, ja que Emaya  farà cap inversió fins que no es posi en marxa el PERI. Aleshores li van recordar que havia dotat d’aquest serveis básics a cases dels camins Can Florit i del Clot. Ens van respondre que va ser per motius sanitaris. Va ser llavors quan, la presidenta i el tècnic que l’acompanyava van afirmar que si a la resta dels carrers de la zona PERI també es detectava un problema semblant, estaria dispostta a estudia el cas. Si podem demostrar que els pous naturals estan contaminats per filtracions d’aigües brutes, Emaya entendrà que hi ha risc per a la salut de la població i no romandra indiferent.

   Per seguir avançant en aquesta línia, es va suggerir reunir el major nombre possible de mostres d’aigua de pous naturals. Emaya està disposada a analitzar-les i ens proporciona les ampolles adequades. 

   A la reunió del dimarts 7 d’abril es repartiran botelles entre les per­sones que puguin aportar aquestes mostres. Els envasos han de romandre tancats fins el moment de la introducció del líquid. S’han d’emprar guants per recollir les mostres i deixar córrer l’aigua una estona abans. Si les mostres no es duen al laboratori tot d’una, s’han de conservar en fresc.

   A la reunió també es va demanar que Emaya connecti els carrers que no estan en sòl urbà. En aquest punt, la resposta va ser ne­gativa, ja que els reponsables polítics i tècnics municipals ente­nen que no hi ha cap obligació de dotar-los d’aquests serveis. 

 

  


AUTORIA

Blog independent, transparent i reivindicatiu elaborat per Joan Mas Quetglas. a.v.establiments@gmail.com