NORMES I LÍMITS: taller per a mares i pares el 6 de maig al Casal de la Vila

diumenge, d’abril 19, 2009"Normes i límits" és el títol del primer taller de l'Escola de mares i pares que l'Epad (Equip de prevenció del consum i abús de d'alcohol i altres drogues) impartirà el dimecres 6 de maig, a les 19,30 h al casal de la Vila (plaça de la Immaculada, 3 d'Establiments). Aquest taller forma part de la iniciativa ESTABLIMENTSSALUDABLES

ESCOLES DE PARES I MARES

Descripció Sessions informatives i formatives sobre la prevenció del consum de drogues i la promoció d’hàbits saludables per a pares i mares, destacant el seu paper d’agents preventius.

Objectius Oferir informació i orientació a les famílies per al desenvolupament d’actituds educatives en relació amb les drogues. Desmitificar i adquirir coneixements sobre substàncies conductes i situacions de risc. Capacitar per detectar consums problemàtics i donar pautes d’actuació. Revisar i reflexionar sobre els valors familiars, així com el rol de cada membre de la família. Capacitar la família per adaptar-se als canvis fruit de l’adolescència. Fomentar l’expresió d’emocions de forma assertiva i l’afrontament en el maneig de conflictes. Millorar les capacitats parentals i el clima afectiu i de comunicació dins la família. Facilitar estratègies per establir límits i normes familiars de dorma eficaç. Donar suport al procés educativolaboral del menor.

Metodologia La dinàmica consisteix a donar informació real per després discutir /debatre sobre el tema, partint d’una situació individual de les famílies. S’ofereixen diferents temes a triar pels participants i el contingut s’adapta a les seves necessitats. En acabar les sessions es passa un qüestionari per avaluar-ne la durada, els continguts i l’exposició en general. Es recomana un mínim de 5 sessions de 10 participants, que s’adapten als interessos de les famílies. La durada és de 2 hores per sessió o la que s’acordi.

AUTORIA

Blog independent, transparent i reivindicatiu elaborat per Joan Mas Quetglas. a.v.establiments@gmail.com