Emaya afirma que el cost de la connexió a la seva xarxa l'ha de pagar l'Ajuntament o els veïns d'Establiments

dimecres, de juliol 01, 2009Emaya coincideix amb l'Associació de Veïns d'Establiments en la necessitat de dotar les cases dels carrers i camins de Can Barceló, Vela, Can Pau Cella, Clot, Pou Comú i Nou de connexió a les xarxes d'aigua potable i clavegueram. Hi concideix, però no pot assumir-ne el cost.
Segons ha explicat el seu director tècnic, això és així per què no figura entre les seves atribucions la dotació de serveis i sí la realització de les obres. És l'Ajuntament de Palma, a través d'alguna regidoria (urbanisme o sanitat), qui hauria d'assumir-ne el cost. Una altra possibilitat que es va tractar en la reunió és que els veïns paguin de la seva butxaca les obres. Si hi ha finançament, Emaya elaborarà un projecte. Si no, seguirem com ara.
Les anàlisis fetes el mes d'abril demostren que 3 de cada 4 pous estan contaminats. Per això, l'Associació de Veïns s'entrevistarà pròximament amb la regidora de sanitat de l'Ajuntament de Palma (que fa un mes que va rebre una cópia de les anàlisis). Li farà arribar la versió d'Emaya i segons la seva resposta, demanarà una entrevista amb la batlessa.
Les actuacions per aconseguir aquest servei tan bàsic per a la salut i el medi ambient continuen. Qualsevol aportació veïnal serà ben rebuda.
L'Associació de Veïns fa una crida a la gent per formar part d'un grup de treball i donar entre tots una empenta a aquesta reivindicació.

Notícies relacionades


Diario de Mallorca 02-07-2009 Bloc d'Establiments

AUTORIA

Blog independent, transparent i reivindicatiu elaborat per Joan Mas Quetglas. a.v.establiments@gmail.com