Carta de l’Associació de Veïns d’Establiments a la Conselleria de Salut del Govern Balear i a l’Ajuntament de Palma

divendres, d’octubre 23, 2009

ESTABLIMENTS EXIGEIX UN CENTRE DE SALUT DIGNE I PROPER

Establiments és un poble de Palma de 3.076 habitants, 406 dels quals són majors de 65 anys; és a dir un 13,20%. Actualment disposa d’un únic equi­pa­ment sanitari: l’obsoleta i modesta unitat bàsica de salut de la carretera d’Esporles.

Per a la població d’Establiments, especialment per a la gent gran, poder anar a “cas metge” sense haver de fer complicats desplaçaments és, més que un dret fonamental amb repercussions directes sobre la seva qualitat de vida, un costum gairebé ancestral molt arrelat al nostre poble i a la memòria social dels establimenters. Entenen que tenir metge al poble és una seva senya d’identitat que forma ja part de la nostra idiosincràsia. L’Associació de Veïns d’Es­ta­bliments està convençuda que els poder públics estan obligats a conservar aquest dret.

A les darreres setmanes, s’ha estès el rumor que pot desaparèixer el centre de salut d’Establiments. Si es tanca, els pacients hauran de desplaçar-se lluny d’Establiments. Es parla que els atendran al PAC del Camp Redó. Per fer receptes o prendre’s la tensió, serà necessari sortir del poble i agafar dos autobusos o emprar el cotxe.

L’Associació de Veïns d’Establiments, com a entitat més representativa del poble, s’oposa fermament al tancament temporal o definitiu de la unitat bàsica de salut. Exigeix a l‘Ajuntament de Palma i al Govern Balear que aturin tot d’una el seu trasllat. Si això no es produeix, la població defensarà els seus drets, es mobilitzarà i farem arribar la nostra reivindicació als mitjans de comunicació i al Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.

El centre de salut és un servei imprescindible per al poble. Es pot dir que sempre hi ha hagut un metge de capçalera a Establiments. Si desapareix, tindrem la certesa que els polítics actuen sense tenir en compte les necessitats reals de les persones. Al·legar magrors pressu­postàries quan es parla de salut pública està fora de lloc, i més en un moment de possibles epidèmies.

La batlessa de Palma va visitar el centre de salut just fa deu mesos. Va reconèixer la pèssima ubicació (en un revolt d’una carretera molt transitada i només amb una vorera d’un pam d’amplària). Aleshores es va comprometre a fer-ne un de nou i a Establiments. La Regidoria de Salut de l’Ajuntament de Palma té des de maig del 2009 una proposta de l’Associació de Veïns per alçar el nou centre en tres possibles indrets.

Per tot això, l’Associació de Veïns d’Establiments demana:

  1. Que el centre de salut situat a la carretera d’Esporles continuï actiu.
  2. Que qualsevol canvi d’ubicació es faci en coordinació i amb el consens de l’Associació de Veïns d’Establiments.
  3. Que la Conselleria de Salut i l’Ajuntament de Palma facin públiques quines actuacions tenen previstes fer a Establiments.
  4. La construcció urgent d’un nou centre de salut a Establiments.

AUTORIA

Blog independent, transparent i reivindicatiu elaborat per Joan Mas Quetglas. a.v.establiments@gmail.com