Cort es compromet a mantenir el casal de barri a Establiments

diumenge, de gener 31, 2010


El 27 de gener va tenir lloc una reunió entre l'Associació de Veïns i el regidor de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Palma, Eberhard Grosske. Davant la possibilitat que l'espai que ocupa el casal de barri sigui destinat al futur centre de salu, el regidor va afirmar que no es prendrien decisions contràries a la voluntat dels veïns d'Establiments. Això implica que el poble mantindrà aquest equipament cultural, el qual també inclou la biblioteca.
Es va acordar treballar per trobar una ubicació en el cas que es faci un casal. Es van proposar l'antiga fàbrica del carrer del Molí des Compte i un edifici que fa cantonada entre la carretera d'Esporles i el carrer Nou.
Es va reitirar la voluntat ferma de la població d'Establiments de mantenir el casal i no haver-se de desplaçar a en altre ubicació que estigui fora del poble, com podria ser el casal de Son Cànoves, al Secar de la Real.
A la mateixa reunió es va parlar d'impulsar un consell de barri, format per les entitats d'Establiments i les persones que puguin aportar experiència o coneixements. El conell de barri tendria potestat per fer propostes a l'ajuntament que no serien vinculants, però que si haurien de ser respostes.
A la reunió també hi van prendre part el director general de Participació Ciutadana, Joan Font, que es va comprometre a estudiar l'obertura del pàrquin del casal de barri, una demanda formulada fa uns mesos enrere que no ha estat atesa per l'Ajuntament.
D'altra banda, i com a part de les gestions que l'Associació de Veïns fa per conservar i millorar els equipament al poble, el dia 26 va tenir lloc una reunió amb la directora d'Arxius i Biblioteques de l'Ajuntament de Palma, a la qual es van demanar quins eren els plan de la regidoria de Cultura pel que fa a la Biblioteca d'Establiments si el casal de barri canvia d'ubicació.

AUTORIA

Blog independent, transparent i reivindicatiu elaborat per Joan Mas Quetglas. a.v.establiments@gmail.com