Establiments col·laborarà amb la Federació d'Associacions de Veïns de Palma

dissabte, de febrer 27, 2010


El passat 25 de febrer va tenir lloc l'assemblea anual de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, en la qual es va produir la renovació d'una part de la junta directiva i es va aprovar el programa d'actuacions per el 2010. Un representant de l'Associació de Veïns d'Establiments formarà part de la nova junta com a col·laborador. Això suposa participar en les decisions que pren la principal entitat veïnal de la ciutat de Palma.


PROJECTES DE LA FEDERACIÓ PER ENGUANY

Urbanisme

 • Sol·licitar a l’Ajuntament de Palma participació sobre qualsevol iniciativa urbanística que surti i informar a les associacions afectades perquè arribin les opinions.
 • Continuar amb la col·laboració amb els projectes existents fent arribar la nostra veu i la de les associacions afectades.
 • Continuar amb Gerència d’Urbanisme i informant de tot el que afecti a les associacions federades
 • Sol·licitar informació de tot el que considerem necessari sobre aquest camp tant al Govern com al CIM.
 • Continuar formant part dels patronats municipals actuals, així com dels nous que puguin sorgir.
 • Assistència a les reunions que fóssim cridats per aquets temes.
 • Visites de l’Ajuntament a les associacions federades, a petició de la Federació, per saber les necessitats d’infraestructura dels nostres barris.


Cultura

 • Reivindicar la nostra presencia als consells d’administració de les empreses municipalitzades de les que fórem expulsats a l’anterior legislatura.
 • Intentar recuperar l’associació de s’Arraval
 • Continuar amb totes les comissions de les que ja formam part.
 • Continuar amb l’inventari de la història dels XXX anys d’associacionisme.


Socials

 • Continuar amb tots els fòrums,patronats, i meses dels que ja formam part.
 • Juntes directives,una al mes i una Assemblea general ordinària a l’any.
 • Assistir a les juntes directives de la Confederació
 • Fira de les associacions que es celebrarà en octubre
 • Sopar de Germanor i plaques commemoratives
 • Intentar fer unes trobades el cap de setmana per posar més d’acord en els punts que interessin a les associacions.
 • Comptar amb un ajudant de premsa.
 • Fer un homenatge a na Rosa Bueno i instituir un premi que dugui el seu nom, conjuntament amb l’Ajuntament i sol·licitar que se l’hi concedeixi el premi Emili Darder.
 • Sol·licitar un carrer de Palma que dugui el nom de Mª Rosa Bueno.


Festes:
Festes de l’Àngel i Sant Joan que contin amb més participació per part de les associacions. Intentar donar un millor servei de begudes a totes les associacions durant les festes.


Sanitat: Posar en marxa iniciativa de 1 ó 2 visites a IB-SALUT sobre problemes sanitaris que ens presentin les associacions.

 • Campanya sobre els drets i obligacions dels ciutadans sobre la neteja al barri, per exemple: passejada de mascotes, depositar fems als horaris pertinents etc...

Esports: Per problemes polítics no podem continuar els tallers esportius. Intentarem solventar-los.


Comunicació

 • Fer dos números de la revista “ Es correu d’es Raval”.
 • Mantenir la nostra pàgina web.


AUTORIA

Blog independent, transparent i reivindicatiu elaborat per Joan Mas Quetglas. a.v.establiments@gmail.com