L'EMT respon que no pot millorar les parades d'autobús de la línia d'Establiments

dissabte, de juliol 03, 2010


El passat mes de maig, l'Associació de Veïns va requerir a l'Ajuntament de Palma que millorés les parades d'autobús d'Establiments. Hi manquen marquesines i la gent ha d'esperar a la carretera i per creuar d'una banda a l'altra de la carretera a penes hi ha passos per a vianants. La resposta és aquesta:
En relació a la petició de l'AAVV d'Establiments amb nº d'expedient 44/2010, a la qual ens reiteren la seva demanda de millorar les parades d'autobús de la carretera d'Esporles, li fem saber, que de l'informe demanat al departament tècnic es desprèn que no és possible la col.locació d'un altre tipus de parada degut a les característiques de la via que no conta, en la majoria dels casos, ni amb voravia ni amb voral que permeti la instal.lació de marquesines amb sostre.

Per tal motiu es procedirà a traslladar la seva petició al Consell Insular de Mallorca, organisme competent al tractar-se d'una carretera, per que realitzi les obres de condicionament adients, amb la finalitat de millorar l'estat de la superfície de les parades".

AUTORIA

Blog independent, transparent i reivindicatiu elaborat per Joan Mas Quetglas. a.v.establiments@gmail.com