L'Ajuntament ordena el propietari de Can Mallol a reobrir el camí tradicional

dissabte, de novembre 06, 2010

L’Ajuntament de Palma ha requerit el propietari de la finca de Can Mallol que elimini les barreres que impedeixen el pas de persones i vehicles pel camí que travessa la finca, el traçat del qual fa generacions que empra la gent. Segons l’escrit del Departament de Patrimoni del 3 de novembre ha de obrir i deixar lliure “el tram que ha estat objecte de tancament del vial anomenat Can Mallol que té entrada per la carretera d’Esporles i sortides en el Parc Bit i en el terme d’Esporles i procedir a la retirada de qualsevol obstacle que impedeixi el pas de vianants o l’accés rodat. Si no es compleix aquest requeriment, l’Ajuntament procedirà a costa dels obligats”.

Amb aquesta notificació, es reconeix el dret de pas pel camí tradicional amb les mateixes condicions que es trobava abans que l’actual propietari el desviés per una part de la seva finca i per terreny que no són seus, cosa que feia perillar molt la continuïtat d’aquest camí, que històricament ha servir per unir les poblacions de Establiments, s’Esgleieta, Valldemossa, Bunyola i Esporles. Documentació de l’Ajuntament d’Esporles i el nomenclàtor municipal de 1932 recullen la seva consideració de camí d’ús públic.

L’Associació de Veïns d’Establiments va ser una de les impulsores de la recuperació del camí amb un recollida de firmes i escrits de denuncia de l’ocupació arbitrària d’un espai públic per una persona o entitat privada.

AUTORIA

Blog independent, transparent i reivindicatiu elaborat per Joan Mas Quetglas. a.v.establiments@gmail.com