El segon cinturó de Palma comportarà el desdoblament i soterrament del camí dels Reis per la Real

dissabte, de gener 29, 2011

El traçat de l via connectora, popularment anomenada Segon Cinturó de Palma, va ser presentat recentment. Les obres duraran 3 anys i l'objectiu és millorar la circulació de vehicles i mercaderies per la perifèria. El tram més proper a Establiments és el del camí del Reis i serà el darrer que es farà.

La imatge es una recreació de com serà el tram soterrat del camí del Reis.
Font: Consell de Mallorca.net

més informació a:

AUTORIA

Blog independent, transparent i reivindicatiu elaborat per Joan Mas Quetglas. a.v.establiments@gmail.com