L'Associació de Veïns va demanar un nou centre de salut al ple municipal de juliol i va reiterar les principals demandes del poble

dilluns, d’agost 01, 2011

El ple municipal de l’Ajuntament de Palma del passat mes de juliol, va tractar el trasllat de l’actual unitat bàsica de salut al casal de barri. La moció va ser presentada pel Partit Socialista i a continuació un representant de l’Associació de Veïns d’Establiments va recordar que es tracta d’una demanda no resolta per l’anterior consistori, tot i estar d’acord amb la proposta. L’Associació va afirmar que la conversió del casal de barri amb equipament sanitari no havia de siginficar la desaparició de la biblioteca ni del casal com a lloc on es fan activitats i tallers per la población. El ple va aprovar la proposta tot i que no va concretar quines serien les noves ubicacions de la biblioteca ni del casal, ubicacions que l’Associació va reivindicar continuessin al poble i es fessin en llocs consensuats. Una bon lloc per a la biblioteca és l’actual casa de la vila, on ja hi va romandre una de les temporades que la biblioteca va tenir més usuaris.

La participació de l’Associació al ple municipal va servir per recordar al nou equip de govern les principals mancances i reivindicacions d’Establiments, cap de les quals no es va resoldre en la legislatura passada.

“La llista de mancances d’Establiments i, per tant de les repercussions que genera sobre població, és llarga. Som un poble que creu en el diàleg i en la mobilització. Perquè reflexionem sobre el present i ens preocupa el futur, ens demanem si ens convé formar part d’un model centralista de ciutat que no ens té en compte; d’un estil de fer política que consent que: la principal via de comunicació del poble, la carretera d’Esporles, no disposi de voreres. S’hi han produït atropellaments greus i mortals. Hi manquen més passos per a vianants, semàfors i ressalts. No es respecten els límits de velocitat. Les parades d’autobús no poden tenir marquesines. Quan hi plou, la cuneta es transforma en un toll d’aigua. La il·luminació és deficient. Els contenidors de fems ocupen la calçada. Circular-hi a peu o en bicicleta és un perill que ni l’Ajuntament de Palma ni el Consell de Mallorca han estat capaços de resoldre en trenta anys.

Una part de la zona urbana d’Establiments continua sense connexió a la xarxa d’aigua potable i clavegueram sanitari. La majoria de les aigües dels pous d’aquestes cases estan contaminades. Fins ara la solució proposada per Cort ha estat que els veïns paguin de la seva butxaca tot el cost d’aquest servei, que és tan bàsic per a la higiene de les persones com per al medi ambient. En febrer del 2007 l’Associació de Veïns va presentar un plec d’al·legacions al Projecte de Reforma Interior d’Establiments (Peri). Encara esperem la resposta de l’àrea municipal d’Urbanisme.

Un tram del gasoducte projectat per Endesa Gas pot fer mal bé una part de la Serra de Tramuntana catalogada amb el màxim grau de protecció. Ni l’Ajuntament de Palma ni el Govern Balear no han respost al traçat alternatiu de l’Associació de Veïns, que és més respectuós amb l’entorn i està recolzat per unes 1.200 firmes. Ens oposem a què una infraestructura d’aquestes dimensions rapinyi el nostre paisatge, que és i serà una de les senyes d’identitat d’Establiments.

Recentment s’ha recuperat el dret de pas del camí de Can Mallol. És una molt bona notícia que hauria de servir de precedent per reobrir altres vies tradicionals, gairebé esborrades del mapa per interessos particulars. Es tracta de camins que uneixen el nostre poble amb altres indrets i vertebren la població i el territori.

AUTORIA

Blog independent, transparent i reivindicatiu elaborat per Joan Mas Quetglas. a.v.establiments@gmail.com