L'Associació de Veïns presenta una nova al·legació al Govern Balear per a què Gesa modifiqui el traçat del gasoducte

dijous, de novembre 24, 2011

La conservació del territori és una de les senyes d’identitat de la gent d’Establiments. Davant les nefastes conseqüències que per l’entorn i el patrimoni pot tenir el pas del gasoducte Palma – Andratx per Establiments, l’Associació de Veïns reacciona proposant un traçat alternatiu, denúncia la passivitat de les administracions públiques i lamenta que ENDESA prioritzi els criteris econòmics per sobre dels valor socials, paisatgístics i mediambientals.

Basant-se en criteris de racionalitat, l’Associació de Veïns ha elaborat un escrit d’al·legacions al tram del gasoducte que travessa Establiments, Son Anglada, Son Roca, Son Xigala i Son Rapinya i l’ha fet arribar al Govern Balear, el Consell de Mallorca, l’Ajuntament de Palma, els partits polítics més representatius i els mitjans de comunicació.

El traçat alternatiu proposat és més curt, més lògic, no lesiona el patrimoni natural, o històric, no entra gaire dins finques privades i no passa prop de cap escola i aprofita els vials existents per a les canalitzacions. L’Associació de Veïns sol·licita que, en comptes de travessar de banda a banda Establiments, tot arrasant al llarg de 4 km el llit del torrent de Sa Riera, el gasoducte davalli per la carretera de Valldemossa i continuï paral·lelament a l’autopista de Ponent en direcció a Andratx.

El projecte d’ENDESA incorre en irregularitats i mancances. No presenta cap altre alternativa, quan és obligatori fer-ho. No inclou un estudi rigorós de l’impacte ambiental, no contempla els costos de reposició, no respecta restes de gran valor històric i etnogràfic. Que una obra d’aquestes dimensions duta així es consideri d’interès autonòmic seria un greu error. ASSOCIACIÓ DE VEÏNS D’ESTABLIMENTS 3 de 16 www.establiments.blogspot.com

Perquè defensem el progrés defensem el territori. Sabem que una infraestructura com aquesta pot beneficar milers de persones i empreses. Ara bé, ni ENDESA ni les administracions públiques poden mirar cap una altra banda quan es lesiona l’interès general.

AL·LEGACIÓ COMPLETA

AUTORIA

Blog independent, transparent i reivindicatiu elaborat per Joan Mas Quetglas. a.v.establiments@gmail.com