L'assemblea va aprovar la gestió de la junta, l'estat de comptes i fixar la data de les eleccions pel 14 de març del 2012

diumenge, de desembre 04, 2011

Una vintena de veïns i veïnes assistiren a l'assemblea general anual de l''Associació de Veïns d'Establiments, celebrada el 30 de novembre de 2011 al casal de la vila. Principals acords:
  • aprovar les gestions fetes per la junta respecte a les principals eivindicacions del pobleaprovar
  • l'estat de comptes
  • triar la data per a la renovació de la junta. directiva, que tindrà lloc el proper 14 de març de 2012.
Resum de la gestió

El 2011 l’Associació de Veïns d’Establiments ha treballat amb la intenció de resoldre les principals mancances del poble. Ho fet reunint-se amb polítics i tècnics de l’Ajuntament, el Consell i el Govern Balear, elaborant propostes, atenent els mitjans de comunicació i promovent la mobilització ciutadana.
El 14 de maig va tenir lloc una caminada reivindicativa per reclamar: voreres a la carretera aigua potable a la zona urbana, un centre de salut digne, dir no al gasoducte, demanar resposta a les al·legacions del Peri, equipaments culturals i la recuperació dels camins públics. Prop de cent persones varen participar en la caminada reivindicativa. El nou ajuntament coneix de primera mà les demandes d’Establiments. La regidora i presidenta dels Districtes Nord i Ponent de Palma va visitar Establiments el més d'agost i li feren arribar les principals demandes del poble. Se li va transmetre la certesa que Establiments ha estat abandonat per part de l'Ajuntament de Palma des de fa molts d'anys i són urgents i necessàries actuacions per millorar la qualitat de vida de la població. Per la seva part, la regidora va anunciar que no s'hi farien grans inversions per manca de pressupost en aquesta legislatura. Va prendre nota de les reivindicacions, algunes de les quals desconeixia i es va comprometre a fer-les arribar als responsables municipals de cada àrea.
Carretera La col·locació de ressalts a es Muntant és una bona notícia que farà que travessar la carretera sigui menys perillós i obligarà els vehicles a circular a poc a poc. L’Associació es felicit i felicita els veïns que s’ha mogut per aconseguir-ho. Amb, l’Associació demana la construcció de voreres i passos per a vianant per les carreteres d’Esporles i Puigpunyent. Els responsables del nou ajuntament coneixen aquest problema de seguretat vial.
Gasoducte L’Associació de Veïns des del principi s’ha oposat al traçat d’Endesa Gas, ja que lesiona una part del territori i afecta zones protegides pel seu valor arqueològic. Per això ha presentat dues al·legacions tècniques amb propostes alternatives en febrer i novembre. L’Associació va participar en un ple municipal per fer sentir la seva veu i fet una recollida de firmes que secundaren més de mil persones. S’ha mantingut una partida de reunions amb tècnics i polítics. A les darreres setmanes veïns i representats de l’Associació s’han entrevistat amb el Govern Balear i la Comissió Balear de Medi Ambient. S’hi va reiterar la nostra oposició al traçat del gasoducte i es va posar sobre la taula el traçat alternatiu, elaborat per membres de l’Associació. Malgrat que el ple municipal de l’Ajuntament va aprovar protegir el territori, el traçat d’Endesa Gas ja té el vist i plau de Cort. Per dur-lo endavant, només li resta l’autorització del Govern Balear.
Centre de salut El ple municipal de juliol va aprovar el trasllat de la unitat bàsica de salut al casal de barri. L’Associació de Veïns va participar en aquest ple per afirmar que la conversió del casal de barri en equipament sanitari no havia de significar la desaparició de la biblioteca ni del casal com a lloc on es fan activitats i tallers per la població. El ple va aprovar la proposta tot i que no va concretar quines serien les noves ubicacions de la biblioteca ni del casal,. El 30 de setembre va tenir lloc una reunió amb la regidora de Salut. La seva intenció era recuperar el projecte inicial de traslladar la unitat bàsica de salut al casal de la vila. Va dir que en parlaria amb el Govern Balear per saber si aquest l’edifici és apte. Aquesta opció va semblar bona a l’Associació de Veïns, ja que, per població, Establiments, no necessita un centre de salut més gran del que té, sinó un de ben ubicat i sense barreres arquitectòniques.
Aigua potable La connexió a les xarxes d’aigua potable i clavegueram sanitari de la zona urbana d’Establiments continua sent una de les principals reivindicacions de l’Associació de Veïns. El ple municipal de març va aprovar que tot el cost de les obres les havia d’assumir Emaya. En reunions mantingudes amb el nou responsable d’Emaya se li va recordar aquest punt, que va dir que el batle de Palma té la voluntat de resoldre aquesta demanda històrica. De moment, les obres no comencen per falta de doblers. El projecte tècnic ja està fet i es va plantejar la possibilitat de fer-lo per etapes; és a dir, per carrers. L’Associació va proposar al gerent d’Emaya que expliqui als veïns quina són els seus plans.
Casal de Barri Des de setembre, el casal de barri està tancat. Ha estat un dels que, de manera unilateral, el nou ajuntament ha decidi tancar sense informar-ne prèviament els veïns. També està tancada la biblioteca des de fa una mes. La d’Establiments és la que menys usuaris té de tota la xarxa municipal i, per manca de personal, el funcionari que hi feia feina, l’han destinat a una biblioteca del centre de Palma. La ex regidora de cultura va reconèixer que hi anava molt poca gent per la seva pèssima ubicació. En repetides vegades, l’Associació ha demanat a l’ajuntament que la traslladi on era abans, és a dir, a l’antiga casa de la vila, on va romandre molt d’anys i va esdevenir un equipament cultural útil.
Festes Enguany s’han celebrat les festes tradicional d’hivern i estiu. S’han fet amb pocs mitjans econòmics i amb l’esforç personal d’un parell de veïns i membres de l’Associació de Veïns, que agraeix la seva tasca així com la dels anunciants que han participat en el programa de festes.
Junta directiva: enguany s'ha produit les incorporacions de Jon Kobeaga i Pedro Torres.
Comunicació: Al llarg de l’any l’Associació ha procurat informar de les seves actuacions a través de la revista Rutló, fent bulletins informatius, taulers d’anuncis i publicant notícies a la pàgina web www.establiments.blogspot.com

AUTORIA

Blog independent, transparent i reivindicatiu elaborat per Joan Mas Quetglas. a.v.establiments@gmail.com