Formeu part de l'Associació de Veïns!

dimecres, de març 19, 2014

L'Associació de Veïns d'Establiments és una entitat sense afany de benefici econòmic que fa seves les reivindicacions de la població.
Per això agraïm la vostra col.·aboració amb l'aportació de la quota de 20€ anuals que podeu fer efectiu mitjançant l'ingrès en un d'aquest comptes incloent-hi les vostres dades personals:

* Sa Nostra: ES 7904872091542000001985
* La Caixa: ES 8321002757330200004469

Per la comoditat de tots, també podeu domiciliar el pagament anual a través del vostre banc.

Núm. de soci/sòcia:
Nom i Llinatges:
Adreça:
07010 Palma
DNI:
Telèfon:                                    e-mail:
Autoritzo a l' Associació de Veïns d' Establiments a domiciliar la quota anual de 20€ al meu compte corrent o d'estalvi núm.
-----------------------------------------------------------------------------------
Signatura

Establiments,                                                                   de 2014PODEU ENTREGAR AQUEST FULL A: SEU DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS, FARMÀCIA D’ESTABLIMENTS,  FORN EL RACÓ DE CA N’ÀNGELA (plaça de Rutló) O AL CASAL DE BARRI

AUTORIA

Blog independent, transparent i reivindicatiu elaborat per Joan Mas Quetglas. a.v.establiments@gmail.com