Un grup de regidors de l'Ajuntament de Palma estudiarà les demandes de l'Associació de Veïns

dimecres, de maig 20, 2009

El 19 de maig l’Associació de Veïns d’Establiments i la regidora del Districte Nord de l’Ajuntament de Palma van repasar la llista de peticions entregada a la baltessa en desembre. A causa de la variada temàtica i de que encara cap demanda no ha estat resolta, la responsable del Districte Nord es va comprometre a organitzar una reunió entre els regidors que tenen competències en aquestes demandes i l’Assso­ciació de Veïns d’Establiments.

Principals punts que es van tractar:

Carretera d’Esporles: és titularitat del Consell de Mallorca i Cort creu molt difícil que esdevingui un carrer més de la ciutat. No obstant això, es faràn gestions per a què un tècnic municipal i l’Asssociació de Veïns d’Establiments elaborin un projecte per dotar-la de voreres i pacificar el trànsit. No es descarta sol·licitar la derogació de la protecció legal que impedeix actuar sobre la tanca de Son Berga.

Aigua potable: La regidora reconeix la necessitat de connectar a la xarxa de clavegueram i aigua potable el més aviat possible les cases de la zona urbana que encara no tenen aquest servei bàsic. Els resultats de les anàlisis d’Emaya es faran arribar a la Regidoria de Salut. Tant l’Asssociació de Veïns d’Establiments com Cort pensen que no es necessari esperar que hi hagi molts de pous contaminats per actuar. Prevenir sempre és millor per a tothom. Per tant, compromís ferm de no deixar aquesta reivindicació històrica en via morta.

Central elèctrica del Parc Bit. Compromís de sol·licitar al Govern Balear la documentació sobre el seu impacte ambiental i entregar-la a l’Asssociació de Veïns d’Establiments.

PERI: compromís de demanar a la Regidoria d’Urbanisme quina es la postura oficial de l’Ajuntament a les al·legacions que fa dos anys va presentar l’Asssociació de Veïns d’Establiments. Del Peri depen la planificació urbanística d'una part de la vila i la dotació de serveis bàsics. L'Associació defensa la conservació de l'actual traçat urbà i fa ha fet alguns suggeriments per tenir equipaments en llocs adequats.

Centre de salut: Es varen comentar les ubicacions que proposa l’Asssociació de Veïns d’Establiments. Es va fer especial èmfasi en la del solar del Campet.

Camins: l’Ajuntament recolza la reinvindicació de l’Asssociació de Veïns d’Establiments de recuperar el dret de pas pels camins tradicionals (Son Berga, Can Mallol, entre altres). Cort demanarà al Consell de Mallorca en quin punt es troba el catàleg de camins i facilitarà plànols a l’Associació.

Casal de la Vila: Actualment pertany a la Conselleria de Sanitat del Govern Balear. L’Ajuntament de Palma farà gestions per a recuperar-ne la titularitat, pas previ per emprendre la seva reforma i la posterior transformació en casal per a les entitats d’Establiments.

Cementiri: es va reiterar la necessitat d’eliminar les barreres arquitectòniques i millorar-ne els accessos.

La regidora també va atendre la petició de que, d’ara endavant, l’Ajuntament de Palma actui amb més diligència en la neteja general dels carrers d’Establiments i que quan es produeixi qualque denou (com la caiguda de la barana de la plaça de la Immaculada) la resposta sigui ràpida i efectiva.

AUTORIA

Blog independent, transparent i reivindicatiu elaborat per Joan Mas Quetglas. a.v.establiments@gmail.com